LPG Endermologie

Naturhälsokliniken

Så fungerar LPG Endermologi

Förtätad bindväv tillsammans med dålig blodcirkulation är den främsta orsaken till att du får celluliter. Celluiterna syns när slaggprodukter "fastnar" i bindväven och då ökar trycket från fettvävnad och bindväv upp mot hudytan. Dessa syns då som gropar och "apelsinhud". LPG fungerar så att två motoriserase rullar arbetar tillsammans med vacumstg för att åstadkomma en sjup bindvävsmassage och därigenom luckra upp den förtätade binsväven samt ökar cirkulationen i kroppen och gör att slaggprodukter kan forslas bort från behandlingsområdet och därigenom ut ur kroppen. När detta sker får behandlingsområdet ett minskat tryck ut mot huden (celluliterna minskar), du får en jämnare siluett (skulpterar din kropp) samt ger förbättrad hudstruktur och en uppstramning av huden.


Hur många behandlingar behövs ?

 För att reducera celluliter och för att kroppen ska tillgodo-göra sig behandlingen ordentligt behövs en grundkur på 14-20 behandlingar. Två behandlingar i veckan görs under grundkuren och därefter ca 1 behandling i månaden för att upprätthålla och förbättra resultatet. Varje behandling på-går i 30 minuter.

Resultat och antal behandlingar beror på individuella för-utsättningar.


Muskel och ledvärk

LPG - Endermologie är även en behandling för att åtgärda cirkulationsstörningar av olika slag, exempelvis muskel-värk, ledvärk, stelhet, problem med vätskeansamlingar m.m. Genom regelbundna LPG behandlingar kan du öka rörligheten och minska smärta.


Före och efter fettsugnig

Du kan också behandla dig med LPG . Endermologie före och efter en fettsugning för att dels öka cirkulationen i fettdepåerna före ingreppet samt förbättra resultatet efter genom att dränera ut vätska och minska svullnad efter ingreppet. LPG kan även minska ojämnheter efter fett-sugning.


Hur fungerar det?

Under behandlingen öppnas blod- och lymfkärl upp i huden och underhudsfettet och cirkulationen kommer igång. Slaggprodukter och gifter dräneras ut och försvinner, fettceller kommer i lipolys, vilket betyder att de släpper ifrån sig lagrad energi. Fettcellerna blir mindre och fett-depåerna krymper. Ämnen i huden, som Collagen och Estalin, påverkas också positivt vilket ger en mer smidig och fadt hud. Behandlingen går ut på att bearbeta och mjuka upp förtätad bindväv å att både blod och lymf-cirkulation förbättras och på så sätt minskar dina celluliter och du får en slätare siluett. Behandlingen upplevs som väldigt skön och behaglig.


Vill du veta mer? Klicka härCopyright  ©  All Rights Reserved Naturhälsokliniken